ZOOTERAPIE

Zooterapie obecně znamená využívání zvířat pro potřeby a pomoc člověku. Jedená se o pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka, které se může projevit zlepšením paměti, motoriky, komunikace, zmírnění stresu, zlepšením nálady, uvolněním a prohřátím končetin a dalším zlepšením stavu klienta. Zde zvíře působí v roli koterapeuta, to znamená v roli prostředníka. 

Zooterapie podle druhu zvířete:

Kůň – hipoterapie (hiporehabilitace) -  je podpůrná rehabilitační metoda za pomoci koně, při které fyziologícký pohyb koně ovlivňuje patologický pohyb člověka. Při hiporehabilitaci je velmi důležitá stimulace a zapojení všech svalů klienta při trojrozměrném pohybu koně v kroku. Hiporehabilitace nabízí klientovi prostor, nutí jej orientovat se v něm. Působením biotepla koně dochází k uvolnění křečí dolních končetin. Speciální cviky prováděné na koni jsou zaměřeny na podpory správného držení těla a koordinaci pohybu.
Pes – canisterapie - viz rubrika CANISTERAPIE
Kočka – felinoterapie - Felinoterapie staví na podobných principech jako canisterapie, u nás nemá tak dlouhou tradici. Přitom jsou kočky v mnoha ohledech stejně vhodné jako psi. Jsou také pro svou menší velikost v leckterých zařízeních přiměřenější a navíc nemusejí procházet žádnými zvláštními zkouškami. Vybraná zvířata musí mít klidnou, milou a vstřícnou povahu a samozřejmostí je jejich stoprocentní zdraví

K zooterapii se dále používají drobná domácí zvířata, hospodářská zvířata, exotická zvířata a jejich kombinace.

Je prokázáno, že pouhá přítomnost zvířat snižuje u klientů napětí, krevní tlak a zmírňuje stres. 


https://www.canisterapie-zlin.cz/i/s/zlin.gif