Zkušební řád 

Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

Na každém svodu je přítomen veterinář – provádí vstupní veterinární prohlídku a je přítomen pro případ zajištění veterinární péče. První pomoc lidem zajišťuje zdravotník.

Způsob poučení osob a způsob kontroly dodržování řádu

Každý, kdo je řádně přihlášen ke canisterapeutickým zkouškám je povinnen se předem seznámit se zkušebním řádem pro canisterapii. Tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem na přihlášce k povahovým testům canisterapeutického psa.

Kontrola poslušnosti

               Povely: „sedni“, „lehni“, přivolání, dlouhodobé odložení – min. 20 sekund; povely lze opakovat maximálně 3x. Je povoleno používání jakékoli motivační pomůcky.         

Setkání s rozhodčím

    Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje důkladně, ale s ohledem na to, že se se psem ještě dobře nezná.

 Kontrola dráždivosti a útlumu

    Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod.; v případě, že pes hru odmítá, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod opakovat bez omezení. Používání různých druhů přivolání, lákání psa na předměty a pamlsky je dovoleno. Čas mezi pokynem rozhodčího pro ukončení hry a upoutáním psa psovodem na vodítko je omezen na 25 sekund.

Reakce na cizí psy

Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku.

Hlouček lidí

    Psovod se psem prochází pohybující se skupinkou nejméně pěti lidí, kteří se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Vodítko musí být prověšeno, psovod nesmí psa tahat či násilím držet za vodítko nebo obojek ve skupince. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod může psa pouze chválit či jinak podporovat.

Reakce na běžícího člověka a pád člověka

    Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely,

Kontrola psychické stability psa

Pes je bez jakéhokoli povelu psovoda přivázán k úvazu vodítkem dlouhým 1,5 metru. Psovod je mimo dohled psa. Skupinka lidí se prochází pomalou chůzí kolem psa.

Reakce na invalidní vozík

    Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

Simulace návštěvy u postiženého

    Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale pes může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

 HODNOCENÍ

 

·         Zkoušku úspěšně složí ten pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B..      

!Tento pes pak po 2 letech ode dne úspěšného složení zkoušky tuto znovu opakuje!

·         Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, ve zkoušce neprospěl, avšak může ji opakovat po 1 roce ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pouze však již jednou. Výjimkou je bod Kontrola poslušnosti, kdy pes může zkoušky opakovat již po 6 měsících. Projevy neposlušnosti popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Ve výjimečných případech může zkušební komise rozhodnout o vydání osvědčení o zkouškách s platností pouze jeden rok.

·         Pes, jenž získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity vůči jiným psům může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití. Taktéž nedůstojný přístup ke psu samotnému nebo nerespektování podmínky hladkého obojku či postroje během zkoušek vede k diskvalifikaci.

 

   Kontrola poslušnosti

A   Pes ochotně plní všechny povely psovoda

B   Pes psovoda uposlechne až po opakování povelu, je nesoustředěný

C   Pes neplní povely psovoda příp. až po více než třetím opakování povelu.

 

Setkání s rozhodčím

A        Přátelská reakce, pes vrtí ocasem a je sebevědomý

B        Neutrální reakce, pes se chová submisivně, rychlý pohyb hlavy psa ve směru ruky rozhodčího při prohmatávání jeho těla

C        Bázlivost, uhýbá dotykům

D        Agresivita

  Kontrola dráždivosti a útlumu

A        Pes je 100% pod kontrolou, hru přeruší okamžitě po povelu

B        Pes je pod kontrolou, hru přeruší neochotně po opakovaném povelu; nerozdovádí se

C        Pes je částečně (není) pod kontrolou, hru nepřeruší

 Reakce na cizí psy

A        Pes je přátelský, sebevědomý, bez výrazné dominance, neutrální reakce

B        Pes je hůře ovladatelný, příliš hravý, submisivní nebo dominantní vůči přítomným psům

C        Pes je neovladatelný, agresivní vůči přítomným psům

 Hlouček lidí

A        Pes je přátelský, důvěřivý, sebevědomý, bez náznaků agresivity

B        Pes je přátelský, bez náznaků agresivity, možnost submisivity

C        Pes je lekavý, snaží se vymanit či utéct z hloučku

D        Pes je agresivní

 Reakce na běžícího člověka a pád člověka

A        Pes je sebevědomý, přátelský, může se leknout

B        Pes se lekne, uskočí, ale je zvídavý, bez náznaků agrese

C        Pes je bázlivý, snaží se utéct

D        Pes je agresivní, chňapne po předmětu

 Kontrola psychické stability psa

  A   Pes je klidný, důvěřivý až lehce nedůvěřivý, bez náznaku agrese, může se hlasově vyjadřovat

  C  Pes je bázlivý, snaží se utéct

  D   Pes je agresivní

 Reakce na invalidní vozík

A        Pes je přátelský, bez náznaku agrese nebo nechuti, sebevědomý, důvěřivý, pod kontrolou, vyhledává dotyky

B        Pes je přátelský, lehce nedůvěřivý, avšak bez náznaků agrese nebo silné nechuti

C        Pes je nedůvěřivý, bázlivý, vyjadřuje nechuť k dotykům, snaží se utéct

D        Pes je agresivní, štěká a vyjadřuje silnou nechuť k dotykům

 Simulace návštěvy u postiženého

A        Pes v klidu leží nebo občas vstane, poslechne však psovoda a opět si lehne nebo sedne, nevadí mu dotyky, je přátelský

C    Pes neustálé vstává, snaží se vyhýbat dotykům, je bázlivý, kňučení či mručení jako projev nevole, hůře kontrolovatelný

D    Pes odmítá ležet, sedět či setrvat chvíli na daném místě, vrčí či se jinak agresivně vyjadřuje, není pod kontrolou

   Příjímání pamlsků                                     Vstřícnost

      ANO       NE                                           ANO       NE

  Práce psovoda

A        Psovod má dobrý vztah ke psu, komunikuje s ním a chválí ho, je to sehraná dvojice, příjemné vystupování

B        Psovod psa nechválí, není mu oporou, na psovi je znát dril ze strany psovoda

                     D    Psovod nemá ke psu dobrý vztah, používá nepřiměřených trestů, špatná komunikace

 

 

Celkové hodnocení týmu:

 Konečný výsledek:     prospěl                       neprospěl

( Řád organizace Podané ruce, o. s. )


https://www.canisterapie-zlin.cz/i/s/zlin.gif