Metody canisterapie

 

AAA – aktivity za pomoci zvířat (společenská činnost)

    - přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na

      zlepšení kvality života klienta, nebo přirozený rozvoj jeho

      sociálních dovedností

 

AAT – terapie za pomoci zvířat

        - cílený kontakt člověka a zvířete,zaměřený na zlepšení  

          psychického a fyzického stavu klienta

 

AAE – vzdělávání za pomoci zvířat

        - přirozený či cílený kontakt zvířete a člověka zaměřený na

          rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo  

         sociálních dovedností klienta

 

AACR – krizová intervence za pomoci zvířat

          - přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém 

            prostředí, zaměřený na odbourání stresu a celkové zlepšení

            psychického či fyzického stavu klienta.

                              (Zooterapie ve světě objektivních poznatků 2007)

    

 

Metody tělesně orientované stimulace.

 

 CÍL: systematickou stimulací dosažení

-         zlepšení výkonu při vnímání a zpracování podnětů v mozku

-         zlepšení přijímání informací a vyrovnávání deficitů

 

 METODYKA PRÁCE :

 BOT ( body- oriented-therapy ) – relaxační techniky spojené s tělesným zkoumáním a pozitivní interakcí s okolím.

Pes by měl s klientem navázat důvěrněji. Pejsek je motivován aby klienta olizival končetiny, dlaně, ale hlavně záda. Je-li to klientovi příjemné i obličejovou část.Pejsek je přikládán na postiženou stranu.S pejskem hledáme nohy a ruce. Klient popisuje jaké má pocity a co je příjemné a co je nepříjemné.

 Dechová cvičení – vnímání dechu pejska, přizpůsobení se psímu dechu.\snižování dechové frekvence, břišní dýchání, nedýchat,.. .\klienti mohou foukat do srsti psa.

 Relaxace – kolektivní sklidnění ( pes+ klient ) pes leží s klientem- polohování.

 Tyto cviky provádíme až po aktivitě . Tichá hudba šeptání.

 Cvičení s pejsky zde můžeme používat fantazii a motyvovat klienta nejen v tělesné aktivitě, ale i rozvoj slovní zásoby ( povely pejskům,musí říct co chce ) překonání ostychu dotyky ( ploskou nohy se dotýkat psa )

 

MOTTO : „ Motorické učení není učit se pohybu, ale učit se pohybem. „

                Metody orientované na základě holistického obrazu člověka vychází z jednoty těla a duše

     -         spojitosti vnímání pohybu, prožití a jednání ve společenském kontextu.

                   ( Psychomotorika, Evropské forum Lucemburk 1995 )


https://www.canisterapie-zlin.cz/i/s/zlin.gif